timber raft (Flis Odrzański 2013)

Tratwa Flisu Odrzańskiego, retman Mieczysław Łabęcki sprawdza głębokość rzeki

Advertisements