Ambrotypes demonstration

A set of ambrotypes I did during the show: “XIX century photography evening” I prepared for the Youth Culture Center in Bialystok. Shortly some backstage pictures.

Chciałbym również podziękować Manufakturze Białostockiej za nieodpłatne udostępnienie czarnego szkła stanowiącego podkład dla ambrotypowych fotografii.

Advertisements